JaJo

20 tekstów – auto­rem jest Ja­Jo.

Gatunek

będę śpiewał o miłości...
bo ją lu­bię, lu­bię miłość
nie przesłyszałeś się
można ją lubić
na­daje się do lubienia
ale jej nie kocham
jest zbyt wymagająca
wy­maga zbyt wiele
uwa­gi, tros­ki... nie
nie jest troskliwa
ona tyl­ko chce...
ciągle coś ode mnie chce
wymaga, [...] — czytaj całość

opowiadanie • dzisiaj, 07:22

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

opowiadanie • dzisiaj, 07:06

Urodziny

dzi­siaj się urodziłem
urodziłem się do cze­goś innego
in­ne­go niż przedtem
przed czym? przed tym co było
kiedyś było, ale już te­go nie ma
te­raz jest coś innego
ja wiem jak to się nazywa
to jest miłość, ona jest sprawiedliwa
ona... ta miłość jest
co­raz bliżej mnie
ale nie, już nie boję się jej
wolę trzy­mać się z daleka
z da­leka od niej
bo wy­mie­rzy mi, tak
będzie sprawiedliwa
i jeszcze coś ci powiem
ta spra­wied­li­wość ciebie
też kocha 

wiersz • dzisiaj, 06:23

Coś dobrego

dam ci te­raz coś dobrego
bo te­go chcesz, potrzebujesz
a ja mogę to dla ciebie zrobić
lu­bię cię, trochę cię lu­bię, więc
będziesz miała coś ode mnie
nie za­wie­dziesz się tym
tym się nie zawiedziesz
nie roz­cza­rujesz sie tym
tym [...] — czytaj całość

opowiadanie • wczoraj, 20:16

Nie wołaj

od­chodzę po raz kolejny
po co mnie wołasz
cze­go ode mnie chcesz?
nie jest mi miło
gdy wciąż... gardzisz
tak, jes­teś wzgardzony
i nie pozwalasz
nie poz­wa­lasz sobie
tak, to jest twoje
więc idę stąd
a ty... wołasz mnie
nie chcę rozmów
na­wet tego [...] — czytaj całość

opowiadanie • wczoraj, 19:48

Disco polo

dis­co polo
tańczę
ba­wię się
śmieję
uśmiecham
widzisz mo­je zadowolenie
jes­tem na dys­ko­tece i ba­wię się
mam dziewczynę
tańczę, tańczę
uśmie­cham się
co ro­bisz ty? co tu ro­bisz ty?
sie­dzisz, pat­rzysz, sączysz gin
kochanie
tańczę, śpiewam, tak
trochę podśpiewuję
ba­wię się i uśmie­cham, tak
do ciebie się uśmiecham
weźmiesz, [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 10:48

Jeszcze trochę i wrócę z zaświatów. 

aforyzm • przedwczoraj, 22:39

Kiedyś miałem aniel­ską cier­pli­wość, ale Anioły miały większą. 

anegdota
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 19:06

Odpowiedź

zno­wu do mnie dzwonisz
nie od­bieram już
od ciebie telefonu
nie chcę rozmów z tobą
po co dzwonisz
prze­cież wiesz cze­go chcesz
już to wiesz i masz
masz swoją odpowiedź
nie dzwoń już, nie odbiorę
szko­da moich słów
słowem… nie odbiorę
nie odbiorę [...] — czytaj całość

list • przedwczoraj, 18:00

Sposób

kocha­nie, pisz, coś ci dam
mam coś dla ciebie i dam ci to
to ukłon, tak, w twoją stronę
mam pokłon, kłaniam się
czy pa­dam do stóp? tak
tak już mam, pa­dam, tak
całuję two­je sto­py, ty…
uciekasz, nie wiesz o co chodzi
a ja … leżę i chcę łapać, tak
ciebie, ciebie chcę złapać i znaleźć
chcę zna­leźć sposób…
two­je sto­py chcę całować
ty uciekasz, śmiejesz się z daleka
two­je sto­py chcę odnaleźć.. 

wiersz • przedwczoraj, 17:00
JaJo

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

przedwczoraj, 23:12Badylek sko­men­to­wał tek­st Kiedyś miałem aniel­ską cier­pli­wość, [...]

przedwczoraj, 23:11Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Kiedyś miałem aniel­ską cier­pli­wość, [...]

przedwczoraj, 23:08wdech sko­men­to­wał tek­st Kiedyś miałem aniel­ską cier­pli­wość, [...]

przedwczoraj, 23:04Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Kiedyś miałem aniel­ską cier­pli­wość, [...]

przedwczoraj, 23:02wdech sko­men­to­wał tek­st Kiedyś miałem aniel­ską cier­pli­wość, [...]

przedwczoraj, 15:05natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st to ja­kieś dziec­ko śpiewa ja [...]

przedwczoraj, 14:03JaJo sko­men­to­wał tek­st Zanim ogłosisz się ko­tem [...]

22 lipca 2017, 15:37JaJo sko­men­to­wał tek­st jak nóż na gar­dle wżynają [...]

22 lipca 2017, 09:30JaJo sko­men­to­wał tek­st Wiek dla jed­nych będzie [...]

20 lipca 2017, 09:19JaJo sko­men­to­wał tek­st Na urzędo­wej grzędzie nie [...]