JaJo

3 teksty – auto­rem jest Ja­Jo.

* * *

nie przy­ciszaj tego
ja nie krzyczę
ja śpiewam
mam dla ciebie
dob­ry tekst
to jest piosenka
która cię zbawi
chcesz być zbawiony?
nie ściszaj tego 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 13 września 2017, 17:33

ocean

nie pat­rz na mój płacz
nie licz moich łez
zliżesz je? one słone są
słone jak ocean
a ja zno­wu jes­tem tu
nie płacz i ty
zliżę two­je łzy
two­je łzy też są słone
one też w oceanie toną
cze­go chcesz od moich łez?
two­je chcę wysuszyć
ale ocean mi nie pozwoli
ty moich też
z oceanu nie wyłowisz
więc przes­tań płakać
osusz mo­je łzy
osusz je wiatrem
daj mi ciepły wiatr
niech utonę w nim
nie płacz też ty
wiatr osuszy też two­je łzy 

wiersz • 9 września 2017, 12:34

* * *

To jest o czasach
W których się urodziłem
Czy to był dob­ry czas dla mnie?
Nie wiem, cza­sami myślę, że był
Po pros­tu ta­ki był i ja
Nic z tym nie mam wspólnego
Ale nieraz myślałem inaczej
Myślałem, że [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 20 sierpnia 2017, 17:23
JaJo

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

16 września 2017, 09:59JaJo sko­men­to­wał tek­st Żurawie

16 września 2017, 09:57JaJo sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj! Ro­le mogą kiedyś [...]

16 września 2017, 09:56JaJo sko­men­to­wał tek­st A ja pop­roszę miłość [...]

16 września 2017, 09:52JaJo sko­men­to­wał tek­st Czy na ''cy­taty'' do­tarł [...]

16 września 2017, 09:51JaJo sko­men­to­wał tek­st Dla niero­ba za długa [...]

16 września 2017, 09:48JaJo sko­men­to­wał tek­st Najwięcejdadzą swo­jemu dziec­ku tyl­ko­tacy [...]

16 września 2017, 09:47JaJo sko­men­to­wał tek­st Małyzasuszony lis­tek przy­cupnąwszy na [...]

16 września 2017, 08:28JaJo sko­men­to­wał tek­st Rozkochane w człowie­czeństwie wspom­nieniepew­ne­go wor­ka [...]

16 września 2017, 07:19JaJo sko­men­to­wał tek­st Neoralizacja