JaJo

9 tekstów – auto­rem jest Ja­Jo.

plein pâturage

Mam 50 lat
Jes­tem fajną dziewczyną
Gdy jes­tem sa­ma
Ze swoimi myślami
Nic mnie nie mami
Pla­nami na przyszłość
Spoj­rze­niem na rzeczywistość
Nie go­nię za niczym
Cze­go pot­rze­buję
Mam przy sobie
Na wszys­tko
Go­tową odpowiedź
Co sądzisz o tym? 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 13:40

Autoportret

Oglądam fotografie
Myślę o tym
Jak byśmy ra­zem wyglądali
Na pla­nie, sce­nie, na ekranie
Złości w To­bie tyle
Prze­cież Cię nie zraniłam
A jed­nak mnie obwiniasz
O coś, cze­go nie zrobiłam
Sma­gasz mnie, przygniatasz
Swoim prze­cież ciężarem
Ja Ciebie nie wi­nię wcale 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 11:59

à sa bien-aimée

Już nie boli
Wiedziałeś
Że tak będzie
Czy coś się zmieniło?
Nic
Raczej nic...
Może jedno
Ro­zumiemy się
O niebo lepiej 

wiersz • 14 stycznia 2017, 14:56

c'est stupide

Pat­rzeć na kogoś
I widzieć siebie...
Jak mogłeś!!
Zro­bić to sobie
Tak o mnie
Nie dbać
Pra­wie że dobić
Życie spartolić
I przy okazji...
Wziąć co najlepsze
Da­jesz powietrze
Smo­giem zabijasz
Mądry Ty jesteś
Czy się nabijasz? 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 13 stycznia 2017, 12:09

vivre

Cza­sami zmęczenie...
Zmęczenie...
Do­pada mnie
I nie chce mi się żyć...
I śnić...
Da­lej iść
Za ko­lej­ny zakręt iść...
Po co żyć?
Sko­ro nie zmieni się nic...
Zmęcze­nie i...
Nie chcę da­lej już iść
Może zos­tanę tu
Właśnie tu
Może to jest miejsce
By da­lej nie iść już...
Za ko­lej­ny zakręt
Zmęcze­nia zakręt iść
I przes­tać żyć... 

wiersz • 11 stycznia 2017, 17:19

le conte

Pławię się w złudzeniach
Upa­dam z ni­mi i wznoszę
By za chwilę wszys­tko zetrzeć
Jak kurz szmatką
Coś jed­nak prawdą być musi
Naj­chętniej to, co najlepsze
Pat­rzę na Ciebie...
Uśmie­cham się i myślę
Diabeł mnie kusi
Czy o Aniele śnię? 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 10 stycznia 2017, 13:54

Wierzę w Bo­ga i dzięki te­mu żyć będę wiecznie. 

myśl • 9 stycznia 2017, 14:47

synergie

Po­daj rękę
Chce poczuć
Twój dotyk
Po­każ mi
Co robić
Na no­wo
Mnie stwórz
Swoim ideałem

Spełniaj zachcian­ki
Po­kochaj kaprysy
Roz­pie­szczaj mnie
Upar­cie psuj
Będę zwariowany
Trochę nieokrzesany
Niez­nośny też
Będę Twój 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 8 stycznia 2017, 11:39

second part

Gdy­by Cię nag­le zabrakło
Jed­ne­go w przy­rodzie istnienia
Niewiele... tak się zdaje...
Czym jes­teś dla mnie?
Częścią mnie
Mo­jego życia
Otoczenia
Nie piszę o Tobie
Byłeś, is­tniejesz nadal
To nie tyl­ko wspomnienia
To ślad
Który się nie zatarł... 

wiersz • 21 grudnia 2016, 12:40

JaJo

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

JaJo

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

przedwczoraj, 17:28JaJo sko­men­to­wał tek­st Krytyka zaw­sze była łat­wiej­sza [...]

9 stycznia 2017, 15:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wierzę w Bo­ga i [...]

7 stycznia 2017, 08:36JaJo sko­men­to­wał tek­st Oswoić de­mony znaczy zniszczyć [...]

15 grudnia 2016, 16:23JaJo sko­men­to­wał tek­st Bez Ciebie

15 grudnia 2016, 12:31JaJo sko­men­to­wał tek­st Skoro piekło wy­myślo­ne zos­tało [...]

9 grudnia 2016, 04:46JaJo sko­men­to­wał tek­st Tak więc można os­ta­tecznie [...]

3 grudnia 2016, 13:47JaJo sko­men­to­wał tek­st Jeśli jes­teś jak skała, [...]

30 listopada 2016, 15:52JaJo sko­men­to­wał tek­st Papier przyj­mu­je wszys­tko, in­ternet [...]