JaJo

3 teksty – auto­rem jest Ja­Jo.

histoires

ach, te his­to­rie… te historie...
ta jest jed­na, ta jest inna
ta jest ta­ka, jak ja
zu­pełnie ta­ka, ta­ka jak ja
wyg­rałem, wyg­rałem ją
wy­tańczyłem, wyśpiewałem
i mam, mam tę historię
taką, jaką chciałem
his­to­ria jest… jest jedna
in­nej… in­nej nie chcę
ta… ta jest moja
tyl­ko, tyl­ko mo­ja, tak
wyg­rałem ją i wyśpiewałem
dla siebie, tylko
tyl­ko dla siebie
(Ty mi to dasz
wiesz o co chodzi
ro­zumiesz mnie
rozumiesz) 

wiersz • dzisiaj, 18:12

ta espace

masz przyjaciół?
ja Ci ich dam
ilu będziesz chciała
ja ich nie potrzebowałem
nie chciałem
miałem Ciebie
tak, szko­da gadać
wy­pełniłem całą przestrzeń
Tobą, tak, Tobą
moją miłością do Ciebie
jes­teś… jes­teś trochę szalona
sza­lona, zwa­riowa­na – nie
ta­ka - nie, po pros­tu stać [...] — czytaj całość

wiersz • 25 marca 2017, 11:33

voyage

dzi­siaj jest Twój dzień
spot­kam się z Tobą
ubiorę, wyszykuję
trochę zwol­nię… nie
nie będę jak parowóz
nie… nie roz­jadę Cię
nie roz­jadę… pojadę…
po­jadę spokojnie…
po­każę Ci jak się…
jedzie pociągiem
żebyś wiedział…
tak, do­wie­dział się
do­wie­dział… jak się
podróżuje pociągiem
wy­buchów nie będzie
zgaszę, zgaszę płomień
po­każę Ci, jak to zrobić
zga­sić, uga­sić płomień
umiem to, i zrobię
zro­bię dla Ciebie
żebyś wiedział
że prędkość, to coś…
to coś… całkiem
całkiem innego
trzymaj
trzy­maj się mocno
bo wylecisz
wylecisz… 

wiersz • 20 marca 2017, 00:30

JaJo

Jadwiga Jolanta Policht

Zeszyty
  • j.j.p. – stu­kar­tko­wy w li­nie i z twardą op­rawą

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

JaJo

Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

przedwczoraj, 14:52JaJo sko­men­to­wał tek­st Czułość jest jak egzo­tyczny [...]

26 marca 2017, 17:02JaJo sko­men­to­wał tek­st Czułość jest jak egzo­tyczny [...]

26 marca 2017, 16:57JaJo sko­men­to­wał tek­st Kobieta jest jak kwiat, [...]

26 marca 2017, 16:20JaJo sko­men­to­wał tek­st Tylko wy­siłek, da­je sa­tys­fak­cję [...]

26 marca 2017, 15:58JaJo sko­men­to­wał tek­st Kobieta jest jak kwiat, [...]

26 marca 2017, 15:54JaJo sko­men­to­wał tek­st Czułość jest jak egzo­tyczny [...]

26 marca 2017, 15:39JaJo sko­men­to­wał tek­st Niesprawiedliwość, to przy­padłość ta­ka. [...] 

26 marca 2017, 15:37JaJo sko­men­to­wał tek­st Nawet z nieuda­nych związków, [...]