JaJo

7 tekstów – auto­rem jest Ja­Jo.

Pourquoi?

I co teraz?
Co te­raz powiesz?
Umieram, za­raz umrę
Nie chcesz, dlaczego?
No po­wiedz, wy­myśl coś
Dlacze­go nie
Po­winienem umierać?
Bo nie chcesz?
Pew­nie, że nie chcesz
No co Ty?
Nie wy­myślisz nic więcej?
Ja Ci po­wiem dlacze­go umrę
Nie chcesz słuchać?
Dlacze­go, boisz się?
Boisz się śmierci?
Ob­le­ciał Cię strach, tak?
A ja umrę, umrę
Umrę, umrę… umrę
Będę martwy
Ty mi w tym pomożesz
Nie chcesz?
No co Ty?
Wezmę Cię ze sobą
Wezmę do nieba
Tam będziemy razem
Nie chcesz?
Prze­cież nie zos­ta­wisz mnie samego 

wiersz • wczoraj, 12:00

Je vais au ciel

Ja też żyję w tym chlewie
Ale to zmienię dzięki Tobie
Ty to zro­bisz, Ty to potrafisz
Ja Ci pomogę
Żegnaj…
Od­chodzę do nieba
Widzisz ten kram?
Tak żyje wielu ludzi
Jeszcze o tym nie wiesz
Nie będę Ci nic mówił
Sama [...] — czytaj całość

wiersz • przedwczoraj, 20:56

Jazda z Tobą

Jaz­da z Tobą
No to jazda
Zno­wu jazda
Jaz­da z Tobą
Jest bosko
Jest bosko
Nakręcam się
Mam Ciebie
Nie od­dam Cię
Nikomu
Jes­teś moja
Tylko
Tyl­ko moja
I chcesz mnie
Tyl­ko mnie
Jest bosko
Nie płacz
Ja oszaleję
Przez Ciebie
Mam Ciebie
Boże, dlaczego…
Dlacze­go mi jej
Nie dałeś… 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 24 lutego 2017, 18:38

Zjem

Ten mik­ro­fon zaraz
Na Twoich oczach
Połknę go
Nic się nie bój
Nic mi się nie stanie
Nie przestanę
Nie zat­rzy­mam się
Rozpędzę się
I przes­koczę ten mur
Zro­bię to dla nas
Będę pierwszy
Będę zwycięzcą
Uda mi się
Zwyciężę
Przes­koczę mur
Będę najlepszy
Dla Ciebie
Najlepszy
I co z tego…
Z te­go co było
Kiedyś było… 

wiersz • 24 lutego 2017, 12:26

tu ne blague pas

Prze­cież ni­kogo nie masz
Zos­tałem tyl­ko ja
Tyl­ko ja
I co, zde­cydu­jesz się?
Zde­cydu­jesz na to?
Weźmiesz mnie?
Zro­bisz to ze mną?
Spróbuj…
Może Ci się spodobam

To co, że nikogo
Ni­kogo nie mam
Mam siebie
Jes­tem najlepsza
Naj­lep­sza dla siebie
Dla siebie najlepsza
Dla Ciebie?... niekoniecznie
I wiesz co?... wyp­chaj się
Wyp­chaj się swoim…
Weź swój tyłek…
Po pros­tu idź
Idź i nie wracaj
Ty i Two­je… ciało?
Daj spokój… od­biło Ci?
Jes­teś głupi?... spadaj
Bo mam siebie 

wiersz • 19 lutego 2017, 09:22

for Freddie Mercury

Nie żeg­naj się ze mną
Nie chcę tego
Nie płacz
Ja też nie płaczę
Cza­sem cisną się łzy
Ale nie płacz
Zetrę two­je łzy
Nie płacz już nigdy
Spójrz na mnie
Jes­tem silny
Ty też to potrafisz
Łzy zos­taw innym 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 5 lutego 2017, 10:39

Pół wieku, w ob­liczu wie­czności, nie jest na­wet kroplą z bez­kres­ne­go oceanu, gdy pat­rzysz z daleka. 

myśl • 18 stycznia 2017, 13:00

JaJo

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

JaJo

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 lutego 2017, 09:07JaJo sko­men­to­wał tek­st Czasami nie można wszys­tkiego [...]

8 lutego 2017, 09:27JaJo sko­men­to­wał tek­st Wierność nie za­leży od [...]

8 lutego 2017, 09:24JaJo sko­men­to­wał tek­st Złość to mała kro­peczka, [...]

8 lutego 2017, 09:19JaJo sko­men­to­wał tek­st Perpetuum Mo­bile Is­tnieje. Od­dychasz [...]

6 lutego 2017, 17:26JaJo sko­men­to­wał tek­st Spoglądasz na mnie swoimi [...]

6 lutego 2017, 16:55JaJo sko­men­to­wał tek­st Pozostać sobą ro­biąc co [...]

6 lutego 2017, 16:45JaJo sko­men­to­wał tek­st Spryt to nie zna­nie [...]

4 lutego 2017, 17:07JaJo sko­men­to­wał tek­st Walcząc nie wy­bierasz, a [...]

4 lutego 2017, 17:05JaJo sko­men­to­wał tek­st Jednym do szczęścia wys­tar­czy [...]

4 lutego 2017, 17:03JaJo sko­men­to­wał tek­st Sztuką mil­cze­nia, jest wie­dzieć, [...]